Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama biriminin temel amacı, Üniversite bünyesinde bulunan akademisyen ve öğrencilere ait buluş ve fikirlerin, yine Üniversite dışından kişi ve kuruluşlara ait buluş ve fikirlerin Fikri Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında korumaya alınması için gerekli değerlendirmelerin yapılması, başvuru süreç takibi, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında da teknik destek vermektir.

Bu kapsamda;

 • Üniversite akdemisyenlerine, öğrencilerine ve kurum dışında kişiler ve sanayiye yönelik fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmak üzere eğitim ve seminerler düzenlenmesi,
 • Buluş değeri taşıyan fikrin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Buluşun tescil edilebilirlik ve tescil kapsamını belirlenmesi,
 • Patent ön araştırmasının yapılması,
 • Patentin ticarileştirilebilirliğinin değerlendirilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası patent yazım ve başvuru süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tescil sürecinde; Türk Patent Enstitüsü ve -buluş sahibi arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Fikri Mülkiyet Hakları sözleşmelerinin yazılması,
 • Lisanslama ve ticarileşme süreçlerine destek olunması,
 • Buluş değeri taşıyan fikrin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Üniversitede FSMH konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde toplanarak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi,

faaliyetleri yürütülmektedir.