Proje Geliştirme ve Yönetim Birimi

Proje Geliştirme ve Yönetim biriminin temel amacı; üniversite akademisyenleri, öğrencileri, girişimciler ve özel sektörden kobilere ulusal ve uluslararası projeler hakkında bilgilendirilmesi ve etkin katılımın arttırılması, projelendirme ve süreç destek hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda,

  • Akademisyenlerden gelen talep doğrultusunda proje fikirlerine göre başvurulacak veya yürütülmekte olan projeler için toplantı organize edilmesi,
  • Üniversite dışında farklı kurum ve kuruluşlarda, Ulusal ve Uluslararası proje destek programlarının tanıtımına yönelik etkinlik organize edilmesi,
  • Ulusal ve Uluslararası destek programlarının duyurusunun hem mail yoluyla hem FSMVÜ TTO sosyal medya hesaplarından duyurusunun yapılması,
  • Ulusal ve Uluslararası destek programları ile ilgili eğitimler düzenlenmesi,
  • Proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama süreçlerinde destek verilmesi,
  • Proje başvuru formunda teknik desteğin sağlanması,
  • Kabul olan projelerin yürütülmesinde gerekli idari desteğin verilmesi,
  • Kabul olan projelerde planlanan faaliyetlerin, bütçedeki harcamaların izlenmesi ve raporlanması sürecinde teknik destek verilmesi,
  • İlerleme aşamasında olan projelerin ara raporlarının ve bitmiş projelerin sonuç raporlarının gözden geçirilmesi,
  • Projedeki önemli gelişmelerin sosyal medya hesaplarından duyurulmasının sağlanması,

faaliyetleri yürütülmektedir.