Vizyon

Ofisimiz, Üniversitenin bilimsel ve yenilikçi çalışmalarının sanayiye aktarılmasını sağlayan güçlü ve sürdürülebilir bir TTO olmayı vizyon edinmiştir.
 
Misyon

Ofisimiz, Üniversite sanayi iş birliğinin gelişimine katkı sağlamayı, Ar-Ge ve inovatif faaliyetleri yaygınlaştırmayı, girişimciliği desteklemeyi ve patentlenebilir, ticarileştirilebilir fikir ve ürünlerle yatırımcı ve buluşçuları bir araya getirmeyi misyon edinmiştir.