Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi

Üniversite-Sanayi İşbirliği biriminin temel amacı; Üniversite bünyesinde bulunan akademisyen ve öğrencilerin akademik bilgi birikimin sanayinin finansal gücü ile köprü kurulması sağlanarak olası işbirlikleri ile projelerin daha güçlü hale getirilmesinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda;

  • Akademisyenlerin ve öğrencilerinin de içerisinde bulunduğu akademi-sanayi işbirliği içerisinde yürütülen projelere proje yazımı, yürütülmesi, raporlanması ve teknik destek konularında danışmanlık hizmetinin sunulması,
  • Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde projelerin geliştirilmesi,
  • Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına ihtiyaç duyan sektörlerin hizmetine sunulması, işbirliği sağlanması, uygulanması ve sonrasında ticarileştirilmesi aşamasında destek sağlanması,
  • Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip akademisyene yönlendirilmesi ile eşleştirmelerin yapılması ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması,
  • Olası işbirliklerini gerçekleştirmek için üniversite-sanayi buluşturma etkinliklerinin düzenlenmesi,
  • Sanayinin ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilebilmesi amacıyla düzenli yapılan sanayi ziyaretlerinde edinilen bilgiler doğrultusunda sanayi ihtiyaç analizi oluşturulması,
  • Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülen projelerde sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi gibi konularda hizmet verilmesi,

faaliyetleri yürütülmektedir.