Kuluçka ve Girişim Hızlandırma Birimi

Kuluçka ve Girişim Hızlandırma biriminin temel amacı; katma değeri yüksek yeni fikir ve ürünlerin Türkiye ekonomisine kazandırılmasına yönelik başta Akademisyenler ve öğrencileri olmak üzere tüm girişimcilerin girişimcilik ekosistemine kazandırılmasının sağlanmasıdır.

Bu kapsamda,

  • Kuluçka ve Girişim Hızlandırma birimi, kurum içi ve kurum dışı girişimci akademisyen, öğrencilerin ve kobilerin inovasyon ve teknoloji temelli fikirlerinin projelendirilmesine rehberlik edilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Projelendirilmiş fikirlerin gelecekte piyasada yer alabilmeleri için ihtiyaç duydukları iş geliştirme, mentorluk ve ofis desteğinin verilmesi,
  • Fikri olan veya ürününü ortaya koyan girişimci ve kobilerin fikri sınai mülkiyet haklarının korumaya alınması adına patent ve faydalı model başvurularının yapılması,
  • Ulusal ve Uluslararası hibe destek programlarına başvuru sürecinde teknik destek ve danışmanlık,
  • Üniversite ile ortak yapılabilecek işbirliklerinde teknolojik altyapı ve laboratuvarları kullanma imkanı,

faaliyetleri yürütülmektedir.