Tanıtım ve Eğitim biriminin temel amacı; FSMVÜ TTO faaliyetlerinin akademisyenlere, öğrencilere ve girişimcilere duyurulması ve tüm paydaşların bu faaliyetlerden yararlanabilmelerinin sağlanması ve desteklenmesi, ulusal ve uluslararası projeler yapılırken işbirliği yapılmasının ve teknoloji transferinin öneminin farkındalığının arttırılmasıdır.

Bu kapsamda;

  • FSMVÜ TTO faaliyetlerini tanıtmak amacıyla eğitim, konferans, seminer, webinar, workshop, tanıtım /bilgilendirme toplantıları, proje yarışmaları planlanması, organize edilmesi ve kamuoyuna duyurulması, diğer kurumlar tarafından organize edilen etkinliklerin takip edilmesini, duyurulmasını ve aktif katılım gösterilmesi,
  • FSMVÜ TTO personelinin yetkinliğini arttıracak eğitimlerin düzenlenmesi ve kurum dışından alabilecekleri eğitimlerin takip edilmesi,
  • Sosyal medyanın aktif kullanılması ve bu kanallardan FSMVÜ TTO’nun faaliyetlerinin duyurusunun yapılması,
  • Akademisyenler, öğrenciler, girişimciler, firmalar, kamu kurumları ve STK’lar yerinde ziyaret edilerek FSMVÜ TTO faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturulması ve gerekli görülen durumlarda toplantıların organize edilmesi,
  • Ulusal ve Uluslararası projelerin başvurularının takibi ve bu çağrıların başvurularının FSMVÜ TTO sosyal medya hesaplarından duyurulması,
  • Üniversite dışındaki paydaşların düzenlediği etkinliklere katılınması,
  • Mevcut TTO’lar ziyaret edilerek olası işbirliklerinin istişare edilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi,
  • Fuarlarda firmalar ziyaret edilerek FSMVÜ akademisyenleriyle olası işbirliklerinin değerlendirilmesi ve akademisyen-sanayi eşleşmelerinin görüşülmesi,

faaliyetleri yürütülmektedir.