TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı

Program, ülkemiz sınırları içinde gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ, yangın, musilaj gibi doğa kaynaklı afetler sonrası veri toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde görevli araştırmacıların kısa süreli çalışmalarına destek sağlamak amacındadır. Proje başvurusuna ait koşulları, başvuru formunu ve Ek-1 bütçe tablosunu içeren dökümanlar aşağıda paylaşılmaktadır.

Başvuru ve iletişim için:               

Mail: mam.afetacil@tubitak.gov.tr

İrtibat: Doç. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu, hakan.yavasoglu@tubitak.gov.tr

Web: https://mam.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1002-c-dogal-afetler-odakli-saha-calismasi-acil-destek-programi

Başvuru Süreci

  • 1002-C Başvuru Formu ve 1002-C Ek-1 Bütçe Tablosu doldurularak, mam.afetacil@tubitak.gov.tr adresine mail yolu ile iletilir.
  • Başvurular 24 saat içinde değerlendirilerek proje yürütücüsüne sonuç bildirilir.
  • Desteklenmesine karar verilen proje yürütücüleri ile protokol yapılarak finansman sağlanır.
  • Bütçe limitleri 1002 kapsamında belirlenir.
  • Afet sonrasında 15 günlük çalışmaları kapsar.

Dokumanlar ve Başvuru Kuralları

1002-C Koşullar 

1002-C Başvuru Formu

1002-C Ek-1 Bütçe Tablosu