FSM Teknoloji Transfer Ofisi Açıldı

19 Şubat 2019

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hayata geçirdiği “FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulumu” projesinin açılış töreni Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Üniversite-sanayi birlikteliğinden yenilikçi alanlarda yeni ürünler, girişimler ve projeler ile İstanbul’un ar-ge potansiyelini güçlendirecek “FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulum” projesinin açılış törenine; Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Z. Hakan Akpolat ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin’in yanı sıra araştırmacılar ve sanayiciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, “Üniversitemiz, Teknoloji Transfer Ofisi ile katma değerli ve yenilikçi bir bakış açısıyla çalışmalarını artırıp, disiplinlerarası faaliyetlere hizmet üretecek bir sürece girecek. İstanbul odaklı bir toplumsal gelişimi zamanla ülke sathına yayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“İnsana ve topluma faydayı amaçlayan bir oluşum”

Konuşmasında; bilginin, insana ve topluma fayda anlayışı çerçevesinde üretilmesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Andı, “İnsani ve toplumsal fayda bir değer yargısıdır. Bilimin bir etiğinin, bir politikasının olması gibi bir ahlakının da olması, bu değer yargısının hassasiyet noktalarıdır. Bu bağlamda insani ve toplumsal fayda vurgusu bizi, “insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır” tembihiyle karşı karşıya getiriyor. Öyleyse bilgiyi üretmede, yaymada ve üretime dönüştürmede hassasiyet noktamız, ahlaki mesnedimiz insanlara fayda vermek olmalıdır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin emsalleri içinde bir farklılığı olacaksa bu hassasiyet çerçevesinde oluşmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin, sanayinin yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgiyi üreten kilit bir rol oynadığını kaydeden İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, “İstanbul Kalkınma Ajansı olarak Teknoloji Transfer Ofislerine verdiğimiz destek ile katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasını, üniversite kaynaklı buluşların patentlenerek, ticarileşmesini hedefliyoruz. Tüm bu çalışmaları yürütürken, öğrenci ve akademisyenlerin girişimci fikirlerinin yeşermesini, girişimcilik kültürünün akademik alanda daha da geliştirilmesini önemsiyoruz. “FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulumu” projesini de İstanbul’un ar-ge ve yenilikçilik potansiyelinin güçlendirilmesi amacıyla desteklemiş bulunuyoruz.” diye konuştu.

"TTO, Üniversitedeki teknolojiyi sanayiye aktaracak"

Teknoloji Transfer Ofislerini, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlar olarak tanımlayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Z. Hakan Akpolat, “Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileşmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Bu sebeple Teknoloji Transfer Ofisleri üniversitelerdeki teknolojinin sanayiye aktarılmasını sağlamak için doğru mekanizmalardır.” dedi.

Teknoloji Transfer Ofislerinin temel amaçlarını; bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak, sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını sağlamak ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermek olarak sıralayan Prof. Dr. Akpolat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu proje, Üniversitemizin dünya ölçeğinde yenilik ve teknoloji üretecek bir yapıya bürünmesi ve bu sayede İstanbul’un bölgesel ve küresel bir yenilik üretim merkezi olmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Teknoloji Transfer Ofisimiz, Üniversitemizin ve içinde bulunduğu ekosistemin katma değerli ve yenilikçi çalışmalarını artıracak iş birliğiyle disiplinlerarası faaliyetlere hizmet edecek ve bilginin yayılmasını sağlayarak, ticarileşmeyi destekleyecek sürdürülebilir bir platform olarak çalışacaktır.”

FSM TTO çatısı altında 4 farklı ofis 

Konuşmaların ardından, “FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulum” projesinin detaylarına ilişkin sunum yapıldı. FSM TTO bünyesinde; TÜBİTAK ARDEB Projeleri, BAP Projeleri ve AB Projelerinin geliştirilerek, Üniversitenin söz konusu alanlarda akademik yetkinliğinin üst seviyeye çıkarılmasını sağlayacak Proje Yönetim Ofisi; sanayi firmaları ve üst kuruluşları ile ilişkiler geliştirilerek ortak proje çalışmaları için iş birlikleri oluşturacak Üniversite Sanayi İş Birliği Ofisi; yenilikçi teknolojiler alanında yeni iş fikirleri ve girişimler ortaya çıkarılarak TTO desteğiyle şirketleşmeleri sağlayacak Kuluçka Ofisi; Fikri Mülkiyet alanında destek sağlayacak Fikri Mülkiyet ve Lisanslama Ofisi kuruldu.

FSM TTO’dan mühendislik fakültelerinde öğrenim gören 1000 öğrenci, İstanbul’da üretim yapan ilk yıl için 200 sanayi firması, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenleri, başta İstanbul bölgesi olmak üzere Türkiye’deki tüm sanayiciler, akademisyenler, girişimciler, tasarım ve patent danışmanları ile birlikte yaklaşık 30 bin kişi faydalanacaktır.

Eğitimler sonucu; FSM TTO’nun hedeflerine ulaşmasını sağlayacak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, akademisyen ve öğrencilerin inovatif düşünme yeteneğinin geliştirilmesi, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili destek mekanizmalarının oluşturulması amaçlanıyor. Aynı zamanda üniversite-sanayi arasında kalıcı iş birliği sağlanması, Üniversite bünyesinden yapılan proje ve patent başvurularının sayısının arttırılması hedefleniyor.