TÜBİTAK’tan öğrencilerimizin araştırma projelerine destek

Mühendislik, Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimiz, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, ön lisans ve lisans öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlıyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi de öğrencilere TÜBİTAK projelerine dair farkındalık eğitimleri vererek süreç boyunca onları destekledi. 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cengizhan Uçan ve Yusuf Berk Sarıdoğan’ın Dr. Öğr. Üyesi Sultan Zeybek danışmanlığında hazırladıkları Derin Öğrenme ve Giyilebilir Teknolojiler Kullanılarak Görme Engelli İnsanlar İçin Çevrenin Yüksek Hızda Analiz Edilmesi başlıklı projeleri, görme bozukluğu yaşayan insanların günlük hayattaki ulaşım zorluklarını yapay zekâ teknolojileri kullanılarak akıllı gözlük yardımıyla ve görüntü işleme teknikleri ile kolay ve daha güvenli hale getirmek amaçlanmaktadır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hasan Ahmet Tekeli’nin projesi olan Akıllı Trafik Işıkları İle Trafik Yönetimi projesinde trafik yoğunluğu olan yollarda, yoğunluğun seviyesine göre o yolun yeşil ışık yanma süresi daha uzun olmaktadır, bu sebeple geçiş önceliği olan araçların acil durumlarda trafikteki kameralarla tespit edilip aracın olduğu yolun araç geçene kadar yeşil yanması amaçlanmaktadır. Proje Doç. Dr. Aliihsan Koca danışmanlığında sürdürülüyor.  

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yunus Emre Adaş’ın projesi Kükürt Yoksunu Meyve Bahçelerinde Görüntü İşleme Tabanlı Hastalık Tespiti ile bitkilerde bulunan tüm mineral eksikliklerinin tespiti hususunda bir ön çalışma niteliği taşıyacaktır. Bu çalışmanın yeni algoritmalar geliştirilmesine temel oluşturması, bununla birlikte tarım üretimine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Proje, Dr. Öğr. Üyesi Shaaban A.I.Sahmoud danışmanlığında ilerliyor.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Hamza Bayram’ın, İnsansız Hava Araçlarında Yolo ve Faster R-Cnn Modelleri Kullanarak Düşman Unsuru Tespitinin Karşılaştırılması isimli projesinde Yolo ve Faster R-Cnn modelleri incelenip, karşılaştırılması hedeflenmektedir. Proje, Dr. Öğr. Üyesi Berna Kiraz danışmanlığında yürütülüyor.

Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümünden Selma Dursun’un, İslam Bilim Tarihinin Dijital Çizimler Aracılığıyla 7-11 Yaş Grubuna Mobil Uygulama Üzerinden Anlatımı başlıklı projesinde, Bilim tarihinin anlatımında yaygın olarak kullanılan Avrupa merkezci bakışına karşın İslam bilim tarihini anlatarak bilim tarihine farklı açılardan bakılması amaçlanmaktadır. Proje, Prof. Dr. Mustafa Kaçar’ın danışmanlığında ilerliyor.

Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Merve Demirhan, Zeynep Bozdoğan, Şeymanur Doğan ve Arife Doğan’ın birlikte hazırladığı İmam Hatip Ortaokullarında Arapça Ders Müfredatının Öğretime Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi projesinde, ihtiyaç analizine binaen yapılması planlanan çalışmada, İmam hatip ortaokulu Arapça öğretiminde; mevcut müfredat üzerinden öğrenci ihtiyaçlarına ulaşılması hedeflenmektedir. Proje Doç. Dr. Asiye Çelenlioğlu danışmanlığında sürdürülüyor.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ebrar İmamoğlu’nun Dijital Çağda Kuşaklar Arası Çocuk Medya Aracılığı adlı projesinde, 0-4 yaş arası torunlarına düzenli bakım veren 45-64 yaş arası en az 200 büyükannenin (anneanne ya da babaanne) dijital öz yeterlilikleri ve çocukların medya kullanıma aracılıkları arasındaki ilişki incelenecektir. Proje, Arş. Gör. Şeyda Karan danışmanlığında ilerlemektedir.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Semiha Arslan, Geçmişten Geleceğe Uzanan Bilim adlı projesinde okul öncesi eğitim alan 5-6 yaş grubu çocukların müze eğitimi etkinliklerini içeren Müzede Bilim Etkinlikleri Modülleri aracılığıyla bilim ve teknoloji kavramlarının (astronomi, kimya, şehircilik ve mimari, coğrafya) geçmişten günümüze kadar nasıl bir seyir izlediğini gözlemlemeleri ve çeşitli uygulamalar aracılığıyla deneyimlemeler kazandırılarak çocuklara farkındalık oluşturmak istenmiştir. Proje, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Yalman Polatlar danışmanlığında yürütülmektedir.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencisi Hilal Arısüt ve Meryem Deniz'in, Üniversite Öğrencilerinde Nomofobinin Kendine Güven ve Sosyal Uyum Tarafından Yordanması projesinde Nomofobi kavramının incelemede önemli olduğu düşünülen sosyal uyum ve kendine güven değişkenleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulması sağlanarak, bireylerin nomofobi düzeylerini azaltmak için tasarlanacak olan müdahale programlarına ve psikolojik danışma yaklaşımlarına ışık tutulması amaçlanmaktadır. Projenin danışmanı Doç. Dr. Tuğba Bingöl’dür.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencisi Firdevs Ela Güllüce’nin Üniversite Öğrencilerinde Problemli Mobil Telefon Kullanımında Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılarının Etkisinin Belirlenmesi projesinde Üniversite öğrencilerinde problemli akıllı telefon kullanımında çocukluk çağı olumsuz yaşantılarının etkisinin belirlenmesi, bireylerin çocukluk çağı olumsuz yaşantılarının mobil telefon kullanımı ile ilişkisi incelenmesi amaçlanmaktadır. Projenin danışmanı Doç. Dr. Tuğba Bingöl’dür.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencisi Hicran Alakuşu’nun Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılığı Düzeylerinin Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Tutumlarına Etkisi projesinde, Öğretmen adaylarının sosyal medya bağımlılıklarının değerlerin öğretimine yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Projenin danışmanı Doç. Dr. Tuğba Bingöl’dür.

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Fatma Çakıcı, Türkçe Öğretmeni Adaylarının E-Kitap Okuma Alışkanlığı ve Algısı başlıklı projesinde, Türkçe öğretmeni adaylarını e-kitaplara yönlendirme, okumaya güdüleme, okuma istek ve motivasyonu uyandırma gibi konularda öğretmenlere ve akademisyenlere yol göstereceği düşünülmektedir. Proje, Doç. Dr. Gökçen Göçen Özdemirel danışmanlığında yürütülmektedir.

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Sultan Çelik ve Rüveyda Tek'in birlikte hazırladığı Türkçe öğretmeni adaylarının podcast dinlemeye yönelik alışkanlığın ve algılarının belirlenmesini amaçladıkları Türkçe Öğretmeni Adaylarının Podcast Dinleme Alışkanlığı ve Algısı başlıklı projede, podcastlerin dinleme eğitimindeki etkililiğine ve kullanılabilirliğine yönelik lisansüstü seviyede araştırmaların yapılmasına da temel oluşturulması hedeflenmiştir. Doç. Dr. Gökçen Göçen Özdemirel danışmanlığında yürütülüyor.

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Fatmanur Çiçek, Cansu Şimşek ve Hatice Esma Yaşar'ın birlikte hazırladığı Türkçe öğretmeni adaylarının sesli kitap okuma alışkanlığına ilişkin algıların belirlenmesini amaçladıkları Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sesli Kitap Okuma Alışkanlığı ve Algısı başlıklı projede, öğrencilere okuma alışkanlığı, okuma motivasyonu ve olumlu okuma tutumu kazandırma hedefleniyor. Doç. Dr. Gökçen Göçen Özdemirel danışmanlığında yürütülüyor.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı, ön lisans ve lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen, sanayide uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem, süreç iyileştirme ve geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip  projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlıyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi de öğrencilere TÜBİTAK projelerine dair farkındalık eğitimleri vererek süreç boyunca onları destekledi. 

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Esra Seyhan’ın Çözücü Döküm Yöntemiyle Bitkisel Atıklardan Transdermal Yara Örtüsü Tasarımı ve Üretimi projesinde; polivinil alkol (PVA), Fucoidan bitkisel alg tozu ve bitkisel atık olarak kenevir malzemeleri bir arada kullanılarak, kronik ve akut yaraların iyileşme sürecini hızlandıran, biyouyumlu ve antibakteriyel etkinliğe sahip olan kompozit hidrojel membran doku iskelesi üretilmesi hedeflenmiştir. Proje’nin, Üniversite danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi, sanayi danışmanı Ali Can Özarslan’dır.

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri İrem Yılmaz, Şule Nur Çakan, Büşra Sultan Ergün ve Elif Beyza Karamuk’un birlikte hazırladığı Bitki Ekstraktlarından 3B Biyoyazıcı ile Biyoambalaj Tasarımı ve Üretimi isimli projelerinde, renk indikatörü olarak pancar kökü kırmızısı ve polimer matrisi olarak biyobozunur ve iyi film oluşturma özelliğine sahip polivinilalkol kullanılarak akıllı ambalaj filmleri geliştirilecektir. Hidrojel bazlı biyofilmler, 3B biyoyazıcı ile üretilecektir. Katkı maddelerinin farklı oranlarda kullanımının filmlerin pH duyarlılığı, renk ve yapısal özelliklerine etkisi uygun karakterizasyon yöntemleri ile araştırılması hedeflenmiştir. Proje’nin, Üniversite danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi, sanayi danışmanı Dr. Semra Ünal Yıldırım’dır.

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri Merve Ağırtmış ve Sahiba Nur Gülfidan’ın birlikte hazırladığı Akıllı Giyilebilir Kardiyo Takip Sistemi Tasarımı başlıklı projede, kalp krizine bağlı ölümlerin azaltılması ve buna ek olarak uzun süreli hasta takibi ile doğru tedavinin uygulanmasına bağlı olarak yaşam kalitesindeki artışın sağlanması amaçlanmıştır. Projenin, Üniversite danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi, sanayi danışmanı Kadriye Yasemin Usta’dır.

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri Hale Özkaya, Hilal ve İrem Sürücü’nün birlikte hazırladığı Görme Engelliler İçin Giyilebilir Engelsiz Gözlük Tasarımı ve Sistemi başlıklı projede, görme engelli ve görme yetisinde azalma olan bireylerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek için yapay zeka teknolojisinin kullanımıyla yapay görmenin sağlanacağı giyilebilir bir ürün ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Projenin, Üniversite danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi, sanayi danışmanı Mert Ayanoğlu’dur.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kübra Demir ve Mürşide Gökçe’nin birlikte hazırladığı Topraksız Tarım (Hidroponik) Uygulamaları İçin Raspberry Pi ile Su Mineralleri ve Ph Ölçümü Yapabilen Pcb Tasarımı başlıklı projede, hidroponik tarımda, PCB ile pH yükseltici-düşürücü kontrol kartları tasarlayarak sudaki iletkenlik, suyun pH değeri, ortamdaki CO2, nem ve sıcaklık kontrollerini sağlayarak, ortamın ışık akısını, sirkülasyonu pompa durumlarını kontrol edebileceği wifi modüllü ve network bağlantılı uygun sensör ve/veya sensörleri tasarlayıp geliştirmek amaçlanmıştır. Projenin, Üniversite danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi, sanayi danışmanı Yavuz Gösterişli’dir.