Teknoloji Transfer Ofisi güncel proje çağrıları

5 Mayıs 2021

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet veren Teknoloji Transfer Ofisi TTO, güncel proje çağrılarını bilim insanları ve girişimcilerin dikkatine sunuyor.

Üniversitenin bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini merkezi bir yapı çerçevesinde toplayarak; bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmek, sanayiye aktarmak ve ticarileştirmek amacıyla Şubat 2019 tarihinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının teknolojik, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda kurumların proje çağrılarını bilim insanları ve girişimcilerle buluşturuyor.

Güncel proje çağrıları:

2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği

Ufuk Avrupa COVID-19 Varyantlarına Karşı Araştırma Altyapıları ve Sağlık Kümesi Acil Aksiyon Çağrıları 

BİGG 2021 Yılı Birinci Çağrısı 

BİDEB 2205 Programı 2021 Yılı 1. Dönem Çağrısı