Akademisyenimiz TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programından Destek Almaya Hak Kazandı

TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Kapsamında 'Az Örnekle Öğrenme Problemleri için Metrik Öğrenme Tabanlı Yeni Bir Meta-Öğrenme Algoritması ' başlıklı projesi desteklenen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayla GÜLCÜ ve ekibini tebrik ederiz.