TÜBİTAK’tan öğrencilerimizin araştırma projelerine destek

Mühendislik, Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimiz, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, ön lisans ve lisans öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlıyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi de öğrencilere TÜBİTAK projelerine dair farkındalık eğitimleri vererek süreç boyunca onları destekledi. 

Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri Zekiye Büşranur Karaaslan, Fatma Çakır ve Büşra Özcan’ın Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu danışmanlığında hazırladıkları Kas Yorgunluğunun Belirlenmesi ve Egzersiz Düzeyinin Düzenlenmesi için Sistem Tasarımı başlıklı projeleri, TÜBİTAK desteğiyle sürdürülecek. Kas yorgunluğunu odak alan çalışmada, kas kasılmasıyla ortaya çıkan elektromiyografi (EMG) sinyallerin incelenmesi ile kişilere özel antrenman programlarının geliştirilmesi, kişinin günlük hayattaki aktivitelerinin düzenlenmesi ve olası kas hasarlarının engellenmesine destek olunması amaçlanıyor.

Biyomedikal Mühendisliğinden Berfin Gürbüz ve Nevin Nur Selçuk’un birlikte hazırladığı Hasarlı Kasların Tedavisi ve Mobil Takibi projesi, mobil sağlık alanındaki gelişmelere uygun olarak, kas hasarı olan hastaların elektriksel stimülasyon ile tedavisinin yapılması ve bu sürecin mobil uygulamayla takibi üzerine kurgulandı. Proje, Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu’nun danışmanlığında ilerliyor.

Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri Mehmet Erol ve Furkan Ülengin’in Triyaj Makinesi Tasarımı projeleri, triyaj ve hasta kayıt işlemlerini bir araya toplayan cihaz ile hastanın doğru triyaj alanına daha hızlı yönlendirilmesini amaçlıyor. Triyaj başvurusunda bulunan hastanın vücut ısısı, nabız, oksijen satürasyonu ve kan basıncından oluşan vital bulguları eş zamanlı olarak ölçen ve barkod sistemi ile dijital ortama veri aktaran bir triyaj sisteminin tasarlandığı proje, Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Aktaş Dinçer danışmanlığında yürütülüyor.

Biyomedikal Mühendisliğinden Saliha Nur İlhan, Goncagül Karadağ, Elektrik Elektronik Mühendisliğinden Kübra Yıldırım’ın, Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu danışmanlığında tasarladıkları İleri Yaştaki ve Yalnız Yaşayan İnsanların Yaşam Bulgularını Takip Cihazı, yalnız yaşayan ileri yaştaki insanların yaşamsal fonksiyonlarının anlık takibi için taşınabilir ve giyilebilir ergonomik takip cihazı gereksiniminden yola çıkılarak hazırlandı. Projede, belirlenen hedef kitlesinin elektrokardiyogram sinyal verileri, solunum verileri ve hareket faaliyet bilgisi takip verileri analiz edilerek, haberleşme sistemleri ile belirlenen kişi/kişilerin bilgilendirilmesi sağlanacak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Furkan Tuluk ve Mustafa Şamil İleri’nin ortak projeleri olan Yapay Zekâ Tabanlı İnsansız Kara Aracı projesinde otonom aracın şerit takibi ve trafik levha işaretlerini algılayan algoritmaların geliştirilmesi, böylece kendi kendine sürüş sürecine hâkim olunması amaçlanıyor. Proje Dr. Öğr. Üye. Mehmet Onur Gülbahçe danışmanlığında sürdürülüyor.  

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Filiz Nas’ın Türkçe öğretmeni adaylarının dijital yazmaya ilişkin algılarının belirlenmesini amaçladığı Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Dijital Yazma”Ya Yönelik Metaforik Algıları projesinde, ayrıca dijital yazmadaki sorunlara yönelik önerilerin geliştirilmesi de hedefleniyor. Doç. Dr. Gökçen Göçen Özdemirel danışmanlığında yürütülüyor.

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünden Dila Naz Bektaş, Yörelere Göre Türkü Sözleri Çeviri Seçkisi projesiyle Türk halk müziğini dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gaga danışmanlığındaki projede türkülerimiz elektronik materyaller yoluyla incelenecek ve kültürel değerleri yansıtan türkü seçkisi bölgelere göre kategorize edilecek. Türkülerin çeviri yoluyla erişilebilir olması ve yerel sınırları aşarak uluslararası boyuta taşınması amaçlanıyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Hande Şenel, Arş. Gör. Tuğba Turgut danışmanlığında hazırladığı projesinde ilişki bağımlılığına odaklanıyor. Beliren ve Genç Yetişkinlerde İlişki Bağımlılığı, Benliğin Farklılaşması ve Duygu Düzenleme Zorlukları Arasındaki İlişkiler Örüntüsünün İncelenmesi başlıklı projede benliğin farklılaşması ve duygu düzenleme zorluğu ile olan ilişkisi beliren ve genç yetişkin örneklem grubunda incelenecek. Ayrıca ilişki bağımlılığı, benliğin farklılaşması ve duygu düzenleme zorluğunun birtakım demografik değişkenler açısından incelenmesi de amaçlanıyor. Bu sayede bireylerin ilişki bağımlılığı düzeylerini azaltmak için tasarlanacak olan müdahale programlarına ve psikolojik danışma yaklaşımlarına ışık tutulabilecek.

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünden Halis Emre Çetinkaya’nın Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gaga danışmanlığında hazırladığı Çevirmen-Çevirmen Adayı Koordinasyonlu Eğitim Öğretim Modeli projesi, uygulamalı bir eğitmenlik olan çevirmenlik mesleğinin üniversite dışı uygulamalı öğrenim ağırlığının artırılmasını hedefliyor. Böylece lisans eğitimi boyunca çevirmen ve çevirmen adaylarının bağını kuvvetlendirerek, adayları meslek hayatına alıştıracak ve adayların iş dünyasına girişlerindeki zorlukları asgari düzeye indirecek.